Untitled
Vyučovacie hodiny       

7.55-8.40

8.50-9.35

10.00-10.45
                                                                                                                       
10.55-11.40

11.50-12.35

12.45-13.30

Prevádzka ŠKD

denne
Od 6.00 do 16.30

Konzultačné hodiny
streda:

učitelia 1. stupňa
od 12.35 do 13.30    

učitelia 2. stupňa
od 13.30 do 14.30

Prevádzka v MŠ       

od 6.00 do 16.30tel.č. 055/ 6367007
MŠ tel.č. 055/ 6369518
Školská jedáleň 055/6369466

e-mail: zszelke@gmail.com
               www.zszelke.edu.sk

www.sk.wikipedia.org/wiki/ŤahanovceKontakty
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice
Úspechy našich žiakov a učiteľov:

šk. rok 2014/2015

OK  Biologickej olympiády kat.D,  1. miesto - S. Kuliková, 7. roč.

OK biologickej olympiády kategória E-  1. miesto - Šimon Scholtz 5. roč.

OK súťaže Hviezdoslavov Kubín: 2. miesto - Viktória Forgáčová 2. roč 1. kategória -poézia 
                                                          2. miesto - Števko Derján  5. roč. 2. kategória.- próza 


Báseň roka 2014, celoslovenská literárna súťaž : v I. kategórii 1. miesto S. Kuľbaga 2. roč.

OK  biologická olympiáda : 1. miestoZ. Bodnárová  8. roč.

OK geografická olympiáda: 3. miesto - K. Mosejová  7. roč.
Šaliansky Maťko OK: 1. miesto - T. Husáková  3. roč.
                                       3. miesto - Š. Derján 5. roč.

Olympiáda v anglickom jazyku OK:  2. miesto -  S. Kuliková 7. roč.

Celoslovenská informatická súťaž iBobor: 1. miesto a 100% úspešnosť  - V. Kramerová, B. Pogányová a S. Srňanská 4. roč.

Súťaž OK v streľbe zo vzduchovky: 1. miesto družstvo ml. žiakov - M. Macko., L. Szánto, M. Sabol


             
 2 % z dane

Zelená škola
Jedálny lístok
I-žiacka knižka
Materská škola
SEPTEMBER

Slávnostné otvorenie šk. roka

Vážení rodičia!
Pozývame Vás na plenárne zasadnutie ZRŠ
10. 9. 2015 o 16.00

Jesenné účelové cvičenie

Didaktické hry v prírode

Prvácky maratón ŠKD

Európsky deň jazykov Erasmus +

Pomôcky na šk. rok 2015/2016

1. ročník
2. ročník         aktualizované!
3. ročník         aktualizované!
4. ročník
5. - 9. ročník