Untitled
Vyučovacie hodiny       

7.55-8.40

8.50-9.35

10.00-10.45
                                                                                                                       
10.55-11.40

11.50-12.35

12.45-13.30

Prevádzka ŠKD

denne
Od 6.00 do 16.30

Konzultačné hodiny
streda:

učitelia 1. stupňa
od 12.35 do 13.30    

učitelia 2. stupňa
od 13.30 do 14.30

Prevádzka v MŠ       

od 6.00 do 16.30tel.č. 055/ 6367007
MŠ tel.č. 055/ 6369518
Školská jedáleň 055/6369466

e-mail: zszelke@gmail.com
               www.zszelke.edu.sk

www.sk.wikipedia.org/wiki/ŤahanovceKontakty
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice
Úspechy našich žiakov a učiteľov:

šk. rok 2014/2015

Šaliansky Maťko OK: vynikajúce 1. miesto a postup do KK získala T. Husáková z 3. roč. a 3. miesto získal Š. Derján 5. roč.

Olympiáda v anglickom jazyku OK: výborné 2. miesto získala S. Kuliková 7. roč.

Celoslovenská informatická súťaž iBobor: 1. miesta a 100% úspešnosť dosiahli žiačky 4. ročníka
V. Kramerová, B. Pogányová a S. Srňanská
ďalší úspešní riešitelia

Súťaž OK v streľbe zo vzduchovky žiaci našej školy získali krásne umiestnenia
1. miesto družstvo ml. žiakov získali M. Macko., L. Szánto, M. Sabol gratulujeme k postupu na krajské kolo
2. miesto družstvo st. žiakov získali E. Macko, J. Oros, S. Červeňák
2. miesto jednotlivci ml. žiaci M. Macko
3. miesto jednotlivci ml. žiaci L. Szánto


Testovanie 9 (Monitor) 13/14

priemerná úspešnosť školy         
zo SJL - 64,54 %   z MAT - 79,23 %               
 2 % z dane

Zelená škola
Jedálny lístok
I-žiacka knižka
Materská školaPRÁZDNINY v šk. r. 2014/2015

                termín                              nástup do školy

polročné: 2. 2. 2015,                      3. 2. 2015
jarné: 23. 2. - 27. 2. 2015               2. 3. 2015
veľkonočné: 2. 4. - 7. 4. 2015        8. 4. 2015
letné: 1. 7. 2015 - 31. 8. 2015       2. 9. 2015 
Január
Súťaž násteniek - Voda v zime
OK olympiáda v anglickom jazyku
Zápis do 1. ročníka
Olympiáda z biológie-školské kolo
Olympiáda z matematiky 5. roč.
Šaliansky Maťko OK
Karneval
Odovzdávanie výpisov polročných známok
Polročné prázdniny

V zmysle § 150 ods.5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov poskytuje riaditeľka školy dňa 3. 2. 2015 riaditeľské voľno z organizačných dôvodov (Metodický deň pedagogických zamestnancov školy).