Untitled
Vyučovacie hodiny       

7.55-8.40

8.50-9.35

10.00-10.45
                                                                                                                       
10.55-11.40

11.50-12.35

12.45-13.30

Prevádzka ŠKD

denne
Od 6.00 do 16.30

Konzultačné hodiny
streda:

učitelia 1. stupňa
od 12.35 do 13.30    

učitelia 2. stupňa
od 13.30 do 14.30

Prevádzka v MŠ       

od 6.00 do 16.30tel.č. 055/ 6367007
tel.č. 055/ 6369518
ŠJ 055/6369466

e-mail:
zszelke@gmail.com
              


Kontakty
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice
Úspechy našich žiakov a učiteľov:

šk. rok 2015/2016


Premiantom školy  za šk. rok 2015/2016 sa stala Zdenka Bodnárová 9. roč. Bola ocenená primátorom mesta.

V KK biologickej olympiády kategórie E sa úspešným riešiteľom stal Š. Scholtz zo 6. roč.

Vynikajúce výsledky:OK  biologickej olympiády 1. miesto v kategórii D projektová časť A. Ben Peretz 6. roč. a 1. miesto teoreticko praktická časť
B. Antolíková 7. roč. Gratulujeme a ďakujeme p. uč. Lengyelovej

KK geografickej olympiády:úspešnou riešiteľkou sa stala K. Mosejová 8. roč.

OK biologickej olympiády E kategória odbornosť geológia: na 1. mieste sa umiestnil Š. Scholtz zo 6. roč.

OK Hviezdoslavov Kubín: 2. miesto próza  I. kategória  získala T. Husáková zo 4. ročníka.

OK Pytagoriáda: na krásnom 2. mieste sa umiestnila N. Utľáková z 3. ročníka a V. Forgáčová  z 3. ročníka bola úspešnou riešiteľkou

OK geografickej olympiády: výborné 2. miesto získala K. Mosejová 8. roč.

OK Šaliansky Maťko úspešní boli žiaci: 2. miesto Terezka Husáková 4. ročník a 3. miesto Štefán Derján 6. roč.

Testovanie 5-2015 testovanie žiakov 5. ročníka. Žiaci našej školy dosiahli v predmetoch MAT a SJL výrazne lepšie výsledky ako je celoslovenský priemer.
             škola              národný priemer
SJL      78,1 %            66,62%  
MAT     76,67%           61,99%


2 % z dane

Zelená škola
Jedálny lístok
I-žiacka knižka
Materská škola
Termíny prázdnin v šk. roku 2016/2017

                   Termín prázdnin             Nástup do školy
jesenné        28. 10.- 31. 10.              2. 11. 2016
vianočné      23. 12.-  5.   1.               9.   1. 2017
polročné         3.   2.                           6.   2. 2017                                         
jarné               6.  3.- 10. 3.               13.   3. 2017
veľkonočné  13. 4.- 18. 4.                19.   4. 2017      
letné               1. 7. - 31. 8. 2017        4.   9. 2017 (pondelok)

Erasmus+
Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017
          5. septembra 2016 o 8:30
        tešíme sa na Vás
Pomôcky:
1. ročník         
2. ročník                
3. ročník               
4. ročník               
5. - 9. ročník