Untitled
Vyučovacie hodiny       

7.55-8.40

8.50-9.35

10.00-10.45
                                                                                                                       
10.55-11.40

11.50-12.35

12.45-13.30

Prevádzka ŠKD

denne
Od 6.10 do 16.30

Konzultačné hodiny
streda:

učitelia 1. stupňa
od 12.35 do 13.30    

učitelia 2. stupňa
od 13.30 do 14.30

Prevádzka v MŠ       

od 6.00 do 16.30tel.č. 055/ 6367007
tel.č. 055/ 6369518
ŠJ 055/6369466

e-mail:
zszelke@gmail.com
              


Kontakty
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice
Úspechy našich žiakov a učiteľov:

šk. rok 2017/2018Krajská matičná prehliadka Dobšinského Košice.
Cenu poroty získal R. Forgáč z 3. ročníka. Ďakujeme za reprezentáciu a prípravu p. uč. Janitorovej


Cezpoľný beh okresné kolo.
Družstvo našich žiakov sa umiestnilo na 2.mieste.
V kategórii  jednotlivcov získal 2.miesto žiak 9.A. Jozef Vadas
Testovanie 9 - 2017 žiaci deviateho ročníka dosiahli veľmi pekné výsledky z predmetov SJL a MAT
              škola            národný priemer
SJL         89,2%           61,2% 
MAT        71,5%           56,4%


Testovanie 5-2016 testovanie žiakov 5. ročníka. Žiaci našej školy dosiahli v predmetoch MAT a SJL výrazne lepšie výsledky ako je celoslovenský priemer.
             škola              národný priemer
SJL      77,9 %            63,1 %  
MAT     80,3 %            62,3 %

Zverejnené výsledky žiakov všetkých základných škôl:
Pozrite sa, či je tá vaša NAJ!


2 % z dane

Zelená škola
školská jedáleň
I-žiacka knižka
Materská škola
Termín  prázdnin v šk. roku 2017/2018

Prázdniny       Termín prázdnin                                   Nástup do školy 
  
vianočné       23. december 2017- 5. január 2018          8. január 2018

polročné         2. február 2018                                     5. február 2018

jarné             26. február - 2. marec 2018                     5. marec 2018

veľkonočné    29. marec - 3. apríl 2018                         4. apríl 2018

letné               2. júl - 31. august 2018                         3. september 2018
  
                                       

Erasmus+
November

Pasovanie prvákov

Bedminton dievčatá

Týždeň zdravej výživy

OK vybíjaná najml. žiaci

Environmentálna jeseň

Človek a zdravie - prevencia závislosti

iBobor

ŠK olympiády v angl. jazyku

Súťaž vo florbale

22. 11. Testovanie 5

23. 11. Environmentálna jeseň - projektový deň
Informatívne triedne združenia od 16.00          

OK olympiády zo slovenského jazyka

Všetkovedko

Expert Geniality show

OZNAM

22. 11. 2017 sa  uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka T5-2017.

Riaditeľka školy v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje Riaditeľské voľno pre žiakov 6. až 9. ročníka.
Žiaci 6. - 9. roč. budú automaticky odhlásení zo stravy v ŠJ.