Untitled
Vyučovacie hodiny       

7.55-8.40

8.50-9.35

10.00-10.45
                                                                                                                       
10.55-11.40

11.50-12.35

12.45-13.30

Prevádzka ŠKD

denne
Od 6.00 do 16.30

Konzultačné hodiny
streda:

učitelia 1. stupňa
od 12.35 do 13.30    

učitelia 2. stupňa
od 13.30 do 14.30

Prevádzka v MŠ       

od 6.00 do 16.30tel.č. 055/ 6367007
tel.č. 055/ 6369518
ŠJ 055/6369466

e-mail:
zszelke@gmail.com
              


Kontakty
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice
Úspechy našich žiakov a učiteľov:

šk. rok 2015/2016

KK geografickej olympiády:úspešnou riešiteľkou sa stala K. Mosejová 8. roč.

OK biologickej olympiády E kategória odbornosť geológia: na 1. mieste sa umiestnil Š. Scholtz zo 6. roč.

OK Hviezdoslavov Kubín: 2. miesto próza  I. kategória  získala T. Husáková zo 4. ročníka.

Pri príležitosti Dňa učiteľov si ocenenie primátora na návrh Oddelenia školstva MMK, prevzala naša pani riaditeľka Mgr. V Kuliková. Gratulujeme. FOTO

OK Pytagoriáda: na krásnom 2. mieste sa umiestnila N. Utľáková z 3. ročníka a V. Forgáčová  z 3. ročníka bola úspešnou riešiteľkou

OK geografickej olympiády: výborné 2. miesto získala K. Mosejová 8. roč.

OK Šaliansky Maťko úspešní boli žiaci: 2. miesto Terezka Husáková 4. ročník a 3. miesto Štefán Derján 6. roč.

Testovanie 5-2015 testovanie žiakov 5. ročníka. Žiaci našej školy dosiahli v predmetoch MAT a SJL výrazne lepšie výsledky ako je celoslovenský priemer.
             škola              národný priemer
SJL      78,1 %            66,62%  
MAT     76,67%           61,99%

Školská športová liga vo futbale: 3. miesto získali mladší žiaci

Dominikova vianočná pieseň: T. Husáková získala Cenu poroty za prejav a Samko Blaščák - cenu za účasť

V OK v bedmintone žiačok získali krásne 1. miesto s postupom na krajské kolo Sofia Kuliková a Emília Buchalová z 8. ročníka.

Mestská strelecká liga ZŠ: 3. miesto, kategória mladší žiaci - M. Macko, F. Kmec, M. Utľák zo 6. ročníka.

OK v streľbe získali 2. miesto mladší žiaci- M. Macko, F. Kmec, M. Utľák zo 6. roč.

"Opýtaj sa svojho dedka a babky" projekt, ktorý organizovala mestská časť Ťahanovce k 70. výročiu ukončenia II. svetovej vojny a 71. výročiu Karpatsko-duklianskej operácie. Do projektu sa zapojila K. Drangová žiačka 6. roč., ktorá sa zúčastnila exkurzie na Duklu a do Svidníka. 
2 % z dane

Zelená škola
Jedálny lístok
I-žiacka knižka
Materská škola                           

Termíny prázdnin v šk. roku 2015/2016

                   Termín prázdnin             Nástup do školy
 
letné             1. 7. - 2. 9. 2016       5. 9. 2016 (pondelok)

Erasmus+
OK Hviezdoslavov Kubín
Testovanie 9
OK biologickej olympiády E
Deň narcisov
ŠK biologickej olympiády D
ŠK Slávik Slovenska
KK geografickej olympiády
20. 4. 2016 o 16.00 triedne aktívy
Akčný deň projektu Jedlá zmena          
Deň Zeme - kompostovanie
Exkurzia Botanická záhrada 6. roč.

Kultúrny program pod názvom „Zo života Zelenej školy“ v Moyzesovej sieni v Bratislave sprevádzala Adela Banášová, ktorá vyspovedala hostí z prostredia Zelenej školy. Hudobným hosťom bol Marián Čekovský. Našu školu reprezentovali Mgr. L. Lengyelová a Z. Bodnárová
APRÍL