Untitled
Vyučovacie hodiny       

7.55-8.40

8.50-9.35

10.00-10.45
                                                                                                                       
10.55-11.40

11.50-12.35

12.45-13.30

Prevádzka ŠKD

denne
Od 6.00 do 16.30

Konzultačné hodiny
streda:

učitelia 1. stupňa
od 12.35 do 13.30    

učitelia 2. stupňa
od 13.30 do 14.30

Prevádzka v MŠ       

od 6.00 do 16.30tel.č. 055/ 6367007
MŠ tel.č. 055/ 6369518
Školská jedáleň 055/6369466

e-mail: zszelke@gmail.com
               www.zszelke.edu.sk

www.sk.wikipedia.org/wiki/ŤahanovceKontakty
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice
Úspechy našich žiakov a učiteľov:

šk. rok 2014/2015


Báseň roka 2014, celoslovenská literárna súťaž : v I. kategórii obsadil krásne 1. miesto S. Kuľbaga z 2. ročníka

OK  biologická olympiáda : krásne 1. miesto získala a postupuje ďalej Z. Bodnárová žiačka 8. roč., 4. miesto N. Marcinová 8. roč.

OK geografická olympiáda: K. Mosejová žiačka 7. roč. obsadila  výborné 3. miesto

Expert Geniality Show:  v celoslovenskej konkurencii získala S. Kuliková  zo 7. roč. 8. miesto spomedzi 2360 účastníkov

OK  matematická olympiáda: prvý krát sa jej zúčastnila žiačka 5. roč. E. Halászová, ktorá sa stala úspešnou riešiteľkou.

Šaliansky Maťko OK: vynikajúce 1. miesto a postup do KK získala T. Husáková z 3. roč. a 3. miesto získal Š. Derján 5. roč.

Olympiáda v anglickom jazyku OK: na výbornom 2. mieste sa umiestnila S. Kuliková 7. roč.

Celoslovenská informatická súťaž iBobor: 1. miesto a 100% úspešnosť dosiahli žiačky 4. ročníka
V. Kramerová, B. Pogányová a S. Srňanská z počtu 13 200 žiakov
ďalší úspešní riešitelia

Súťaž OK v streľbe zo vzduchovky žiaci našej školy získali krásne umiestnenia
1. miesto družstvo ml. žiakov získali M. Macko., L. Szánto, M. Sabol gratulujeme k postupu na krajské kolo
2. miesto družstvo st. žiakov získali E. Macko, J. Oros, S. Červeňák
2. miesto jednotlivci ml. žiaci M. Macko
3. miesto jednotlivci ml. žiaci L. Szánto


Testovanie 9 (Monitor) 13/14

priemerná úspešnosť školy         
zo SJL - 64,54 %   z MAT - 79,23 %               
 2 % z dane

Zelená škola
Jedálny lístok
I-žiacka knižka
Materská školaPRÁZDNINY v šk. r. 2014/2015

                termín                              nástup do školy

jarné: 23. 2. - 27. 2. 2015               2. 3. 2015
veľkonočné: 2. 4. - 7. 4. 2015        8. 4. 2015
letné: 1. 7. 2015 - 31. 8. 2015       2. 9. 2015 
Február

OK biologická olympiáda
OK geografická olympiáda
Valentínska odkazovka
KK Šaliansky Maťko
Jarné prázdniny