Untitled
Vyučovacie hodiny       

7.55-8.40

8.50-9.35

10.00-10.45
                                                                                                                       
10.55-11.40

11.50-12.35

12.45-13.30

Prevádzka ŠKD

denne
Od 6.00 do 16.30

Konzultačné hodiny
streda:

učitelia 1. stupňa
od 12.35 do 13.30    

učitelia 2. stupňa
od 13.30 do 14.30

Prevádzka v MŠ       

od 6.00 do 16.30ZŠ   tel.č. 055/ 6367007

MŠ  tel.č. 055/ 6369518

ŠJ 055/6369466

e-mail:
zszelke@gmail.com
              


KONTAKTY
2 % z dane

Zelená škola
WEB STRÁNKA ŠKOLY
Materská škola
Erasmus+
FACEBOOK
ZŠ s MŠ Želiarska 4
OZNAM !
od 1. 1. 2021 nebude táto webová stránka školy aktualizovaná,
je presmerovaná na https://zszelke.edupage.org/?