Untitled
Vyučovacie hodiny       

7.55-8.40

8.50-9.35

10.00-10.45
                                                                                                                       
10.55-11.40

11.50-12.35

12.45-13.30

Prevádzka ŠKD

denne
Od 6.00 do 16.30

Konzultačné hodiny
streda:

učitelia 1. stupňa
od 12.35 do 13.30    

učitelia 2. stupňa
od 13.30 do 14.30

Prevádzka v MŠ       

od 6.00 do 16.30tel.č. 055/ 6367007
tel.č. 055/ 6369518
ŠJ 055/6369466

e-mail:
zszelke@gmail.com
              


Kontakty
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice
Úspechy našich žiakov a učiteľov:

šk. rok 2015/2016
"Opýtaj sa svojho dedka a babky" projekt k 70. výročiu oslobodenia. K. Drangová žiačka 6. roč. bola za svoj projekt ocenená exkurziou na Duklu.


šk. rok 2014/2015
OK  Biologickej olympiády kat.D,  1. miesto - S. Kuliková, 7. roč.

OK biologickej olympiády kategória E-  1. miesto - Šimon Scholtz 5. roč.

OK súťaže Hviezdoslavov Kubín:
               2. miesto - Viktória Forgáčová 2. roč 1. kategória -poézia 
               2. miesto - Števko Derján  5. roč. 2. kategória.- próza 


Báseň roka 2014, celoslovenská literárna súťaž : v I. kategórii
                                             1. miesto S. Kuľbaga 2. roč.

OK  biologická olympiáda : 1. miestoZ. Bodnárová  8. roč.

OK geografická olympiáda: 3. miesto - K. Mosejová  7. roč.

Šaliansky Maťko OK: 1. miesto - T. Husáková  3. roč.
                                   3. miesto - Š. Derján 5. roč.

Olympiáda v anglickom jazyku OK:  2. miesto -  S. Kuliková 7. roč.

Celoslovenská informatická súťaž iBobor: 1. miesto a 100% úspešnosť
                                V. Kramerová, B. Pogányová a S. Srňanská 4. roč.

Súťaž OK v streľbe zo vzduchovky: 1. miesto družstvo ml. žiakov
                                                           M. Macko., L. Szánto, M. Sabol


             
 2 % z dane

Zelená škola
Jedálny lístok
I-žiacka knižka
Materská škola
OKTÓBER

  1. 10. Environmentálna jeseň
  5. 10. Máme radi zvieratá - projekt 1. stupeň
  6. 10. OK - cezpoľný beh
  7. 10. ZOO - exkurzia 7. roč.
  8. 10. Slávnostná certifikácia Zelenej školy
  9. 10. Šarkaniáda - ŠKD
13. 10. Geologická exkurzia 8. a 9. roč.
14. 10. Proforient 8. a 9. roč.
19. 10. Medzinárodné stretnutie Erasmus+, úvodné stretnutie (Kick-off meeting) Chorvátsko 19. - 23. 10. 2015
23. 10. Noc v škole 1. stupeň
26. 10. Deň jablka
28. 10. Dobšinského Košice
28. 10. Pasovanie prvákov 16.00
29. - 30. 10. Jesenné prázdninyTermíny prázdnin v šk. roku 2015/2016

                           Termín prázdnin                 Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné          29.10. - 30.10. 2015              2.11. 2015 (pondelok)
vianočné        23.12. 2015 - 7.1. 2016         8. 1.  2016 (piatok)
polročné          1.  2. 2016(pondelok)           2. 2. 2016 (utorok)
jarné              15.  2. - 19. 2. 2016              22. 2. 2016 (pondelok)
veľkonočné    24. 3. - 29. 3. 2016               30. 3. 2016 (streda)
letné                 1. 7. - 2. 9. 2016                  5. 9. 2016 (pondelok)