Untitled
Vyučovacie hodiny       

7.55-8.40

8.50-9.35

10.00-10.45
                                                                                                                       
10.55-11.40

11.50-12.35

12.45-13.30

Prevádzka ŠKD

denne
Od 6.00 do 16.30

Konzultačné hodiny
streda:

učitelia 1. stupňa
od 12.35 do 13.30    

učitelia 2. stupňa
od 13.30 do 14.30

Prevádzka v MŠ       

od 6.00 do 16.30tel.č. 055/ 6367007
MŠ tel.č. 055/ 6369518
e-mail: zszelke@gmail.com

               www.zszelke.edu.sk

www.sk.wikipedia.org/wiki/Ťahanovce

Kontakty
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice
VYUČOVANIE A PRÁZDNINY
2013-2014       

Organizácia školského roka:


Školské vyučovanie sa končí  27.júna 2014 (piatok).

Termíny školských prázdnin

letné: 30. jún – 29. august 2014
Úspechy našich žiakov a učiteľov:


Matematický klokan je celoslovenská súťaž, v ktorej žiaci D. Neveloš,S. Kuliková  a K. Mosejová získali plný počet bodov 100% a stali sa najúspešnejšími riešiteľmi.

Celomestské oslavy Dňa učiteľov. Primátorom mesta bola ocenená Mgr. D. Fedorová.

OK súťaže Hviezdoslavov Kubín - výborné výsledky dosiahli: 2. miesto L. Halászová, I. kategória poézia a 3. miesta Š. Derján II. kategória próza a M. Utľák II. kategória poézia

Spevácka súťaž Furča Star, vyhrala N. Marcinová

Comenius Asistent pre žiakov:

V školskom roku 2014 budeme hostiteľskou školou
pre Comenius asistenta pána Mithat Cahit Sariho
z Istanbulu, Turecko.
Hlavnou  náplňou práce Comenius asistenta je komunikácia s našimi žiakmi v anglickom jazyku.
Pána Sariho srdečne vítame a tešíme sa na spoluprácu s ním.

3. miesto v OK geografickej olympiády získal Denis Neveloš a 9. miesto v krajskom kole
1. miesto v OK súťaže Šaliansky Maťko získal Števko Derján

Úspešný riešiteľ OK Pytagoriády bol Róbert Bažalík

Spevácka súťaž Ťahanovská ruža. 2. miesto získala N. Marcinová

Výborné umiestnenie získal Filip Kmec v celoslovenskej informatickej súťaži iBobor

OK matematickej olympiády Denis Neveloš 6. miesto s postupom na krajské kolo

OK streleckej súťaže - 3. miesto družstvo chlapcov
P. Tóth, E. Macko, J. Oros a L. Szánto

V OK súťaže v bedmintone získali žiačky
Ľ. Buchalová a S. Kuliková tretie miesto

V krajskom kole recitačnej  súťaže Dobšinského Košice získal Š. Derján Cenu TV Región

V obvodnom kole cezpoľného behu získal žiak našej školy Nikolas Pokuta 3. miesto

Žiaci našej školy sa zúčastnili nočného behu Night run, ktorú organizovalo mesto Košice v rámci EHMK

Testovanie 9 (Monitor) 12/13 - Výborné výsledky dosiahli naši deviataci. Percentil zo Slovenského jazyka - 98,10 a z matematiky 92,4.
Percentil znamená koľko percent škôl na Slovensku má horší priemer ako naši žiaci.2 % z dane

Zelená škola
Jedálny lístok
I-žiacka knižka
Materská škola
Materská škola
Apríl

Exkurzia  do LONDÝNA
Súťaž Génius Logicus
Krajské kolo geografickej olympiády D. Neveloš
Škola animovaného filmu
Základný plavecký výcvik
Obvodné kolo matematická olympiáda
Deň narcisov
Školské kolo súťaže Slávik Slovenska
Klasifikačná porada
Návšteva prírodovedného múzea
Návšteva botanickej záhrady
Finále MSL
Veľkonočné prázdniny
Deň Zeme
Hudobno-dramatické predstavenie v angl. jazyku