Untitled
Vyučovacie hodiny       

7.55-8.40

8.50-9.35

10.00-10.45
                                                                                                                       
10.55-11.40

11.50-12.35

12.45-13.30

Prevádzka ŠKD

denne
Od 6.00 do 16.30

Konzultačné hodiny
streda:

učitelia 1. stupňa
od 12.35 do 13.30    

učitelia 2. stupňa
od 13.30 do 14.30

Prevádzka v MŠ       

od 6.00 do 16.30tel.č. 055/ 6367007
tel.č. 055/ 6369518
ŠJ 055/6369466

e-mail:
zszelke@gmail.com
              


Kontakty
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice
Úspechy našich žiakov a učiteľov:

šk. rok 2015/2016

OK geografickej olympiády: výborné 2. miesto získala K. Mosejová 8. roč.

OK Šaliansky Maťko úspešní boli žiaci: 2. miesto Terezka Husáková 4. ročník a 3. miesto Štefán Derján 6. roč.

Testovanie 5-2015 testovanie žiakov 5. ročníka. Žiaci nešej školy dosiahli v predmetoch MAT a SJL výrazne lepšie výsledky ako je celoslovenský priemer.
             škola              národný priemer
SJL      78,1 %            66,62%  
MAT     76,67%           61,99%

Školská športová liga vo futbale: 3. miesto získali mladší žiaci

Dominikova vianočná pieseň: T. Husáková získala Cenu poroty za prejav a Samko Blaščák - cenu za účasť

V OK v bedmintone žiačok získali krásne 1. miesto s postupom na krajské kolo Sofia Kuliková a Emília Buchalová z 8. ročníka.

Mestská strelecká liga ZŠ: 3. miesto, kategória mladší žiaci - M. Macko, F. Kmec, M. Utľák zo 6. ročníka.

OK v streľbe získali 2. miesto mladší žiaci- M. Macko, F. Kmec, M. Utľák zo 6. roč.

"Opýtaj sa svojho dedka a babky" projekt, ktorý organizovala mestská časť Ťahanovce k 70. výročiu ukončenia II. svetovej vojny a 71. výročiu Karpatsko-duklianskej operácie. Do projektu sa zapojila K. Drangová žiačka 6. roč., ktorá sa zúčastnila exkurzie na Duklu a do Svidníka. 


šk. rok 2014/2015
OK  Biologickej olympiády kat.D,  1. miesto - S. Kuliková, 7. roč.

OK biologickej olympiády kategória E-  1. miesto - Š. Scholtz 5. roč.

OK súťaže Hviezdoslavov Kubín:
               2. miesto - Viktória Forgáčová 2. roč 1. kategória -poézia 
               2. miesto - Števko Derján  5. roč. 2. kategória.- próza 


Báseň roka 2014, celoslovenská literárna súťaž : v I. kategórii
                                             1. miesto S. Kuľbaga 2. roč.

OK  biologická olympiáda : 1. miestoZ. Bodnárová  8. roč.

OK geografická olympiáda: 3. miesto - K. Mosejová  7. roč.

Šaliansky Maťko OK: 1. miesto - T. Husáková  3. roč.
                                   3. miesto - Š. Derján 5. roč.

Olympiáda v anglickom jazyku OK:  2. miesto -  S. Kuliková 7. roč.

Celoslovenská informatická súťaž iBobor: 1. miesto a 100% úspešnosť
                                V. Kramerová, B. Pogányová a S. Srňanská 4. roč.

Súťaž OK v streľbe zo vzduchovky: 1. miesto družstvo ml. žiakov
                                                           M. Macko., L. Szánto, M. Sabol


             
 2 % z dane

Zelená škola
Jedálny lístok
I-žiacka knižka
Materská škola                           

Termíny prázdnin v šk. roku 2015/2016

                           Termín prázdnin             Začiatok vyučovania po prázdninách
 
jarné              15.  2. - 19. 2. 2016              22. 2. 2016 (pondelok)
veľkonočné    24. 3. - 29. 3. 2016               30. 3. 2016 (streda)
letné                 1. 7. - 2. 9. 2016                  5. 9. 2016 (pondelok)

Erasmus+
Február

Strelecká liga
Biologicá olympiáda
Geografická olympiáda
Lyžiarsky kurz
Valentínska odkazovka
Zaľúbená zábava
Jarné prázdniny