Untitled
Vyučovacie hodiny       

7.55-8.40

8.50-9.35

10.00-10.45
                                                                                                                       
10.55-11.40

11.50-12.35

12.45-13.30

Prevádzka ŠKD

denne
Od 6.00 do 16.30

Konzultačné hodiny
streda:

učitelia 1. stupňa
od 12.35 do 13.30    

učitelia 2. stupňa
od 13.30 do 14.30

Prevádzka v MŠ       

od 6.00 do 16.30tel.č. 055/ 6367007
MŠ tel.č. 055/ 6369518
Školská jedáleň 055/6369466

e-mail: zszelke@gmail.com
               www.zszelke.edu.sk

www.sk.wikipedia.org/wiki/ŤahanovceKontakty
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice
Úspechy našich žiakov a učiteľov:

šk. rok 2014/2015

Súťaž OK v streľbe zo vzduchovky žiaci našej školy získali krásne umiestnenia
1. miesto družstvo ml. žiakov získali M. Macko., L. Szánto, M. Sabol gratulujeme k postupu na krajské kolo
2. miesto družstvo st. žiakov získali E. Macko, J. Oros, S. Červeňák
2. miesto jednotlivci ml. žiaci M. Macko
3. miesto jednotlivci ml. žiaci L. Szánto

Ocenenie premiant školy za šk. rok 2013/14 si odniesol Denis Neveloš  za výborné výsledky, ktoré získal počas celého štúdia,
za prospech a súťaže.

Ocenenie najúspešnejších žiakov školy: D Neveloš, Z. Bodnárová, S. Kuliková, A. Compelová, Š. Derján, M. Utľák, L. Halászová, foto

Testovanie 9 (Monitor) 13/14

priemerná úspešnosť školy                              percentil školy     
                               zo SJL - 64,54 %                        63,39
                                                                                                            
                               z MAT - 79,23 %                          98,14
 
celoslovenský priemer: SJL 62,00 %    MAT 54,67 %2 % z dane

Zelená škola
Jedálny lístok
I-žiacka knižka
Materská škola
Materská školaNOVEMBER

Prevencia šikanovania- beseda

Steel Park 3. ročník

Environmentálna jeseň - výmenná burza

Súťaž v bedmintone

iBobor informatická súťaž

Triedne aktívy ZRPŠ

Multimediálny program

OK v streľbe zo vzduchovky

Ekotop film

Týždeň zdravého životného štýlu

Súťaž o najkrajšieho šarkana

Divadelné predstavenie ŠKD


PRÁZDNINY v šk. r. 2014/2015

                termín                              nástup do školy

vianočné: 22. 12. - 7. 1. 2015        8. 1. 2015
polročné: 2. 2. 2015,                      3. 2. 2015
jarné: 23. 2. - 27. 2. 2015               2. 3. 2015
veľkonočné: 2. 4. - 7. 4. 2015        8. 4. 2015
letné: 1. 7. 2015 - 31. 8. 2015       2. 9. 2015 
Realizácia projektu:
Cez jazykovú gramotnosť a informačné technológie ku škole budúcnosti