Untitled
Vyučovacie hodiny       

7.55-8.40

8.50-9.35

10.00-10.45
                                                                                                                       
10.55-11.40

11.50-12.35

12.45-13.30

Prevádzka ŠKD

denne
Od 6.00 do 16.30

Konzultačné hodiny
streda:

učitelia 1. stupňa
od 12.35 do 13.30    

učitelia 2. stupňa
od 13.30 do 14.30

Prevádzka v MŠ       

od 6.00 do 16.30tel.č. 055/ 6367007
MŠ tel.č. 055/ 6369518
Školská jedáleň 055/6369466

e-mail: zszelke@gmail.com
               www.zszelke.edu.sk

www.sk.wikipedia.org/wiki/ŤahanovceKontakty
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice
Úspechy našich žiakov a učiteľov:


Ocenenie premiant školy za šk. rok 2013/14 si odniesol Denis Neveloš  za výborné výsledky, ktoré získal počas celého štúdia,
za prospech a súťaže.

Ocenenie najúspešnejších žiakov školy: D Neveloš, Z. Bodnárová, S. Kuliková, A. Compelová, Š. Derján, M. Utľák, L. Halászová, foto

Testovanie 9 (Monitor) 13/14

priemerná úspešnosť školy                              percentil školy     
                               zo SJL - 64,54 %                        63,39
                                                                                                            
                               z MAT - 79,23 %                          98,14
 
celoslovenský priemer: SJL 62,00 %    MAT 54,67 %2 % z dane

Zelená škola
Jedálny lístok
I-žiacka knižka
Materská škola
Materská školaOKTÓBER

Prezentácia vtáctva na Slovensku
OK v cezpoľnom behu
Slávnostná certifikácia programu Zelená škola
Deň jablka
Kosit
Aby telo nebolelo
Rekord v spločnom čítaní
ŠKD divadelné predstavenie
Noc v škole
Návšteva ZOO
Návšteva Steel Parku
Pasovanie prvákov
Jesenné prázdninyPRÁZDNINY v šk. r. 2014/2015

                termín                              nástup do školy

jesenné: 30. 10.  -  31. 10. 2014   3. 11. 2014
vianočné: 22. 12. - 7. 1. 2015        8. 1. 2015
polročné: 2. 2. 2015,                      3. 2. 2015
jarné: 23. 2. - 27. 2. 2015               2. 3. 2015
veľkonočné: 2. 4. - 7. 4. 2015        8. 4. 2015
letné: 1. 7. 2015 - 31. 8. 2015       2. 9. 2015 
Realizácia projektu:
Cez jazykovú gramotnosť a informačné technológie ku škole budúcnosti