Untitled
Vyučovacie hodiny       

7.55-8.40

8.50-9.35

10.00-10.45
                                                                                                                       
10.55-11.40

11.50-12.35

12.45-13.30

Prevádzka ŠKD

denne
Od 6.10 do 16.30

Konzultačné hodiny
streda:

učitelia 1. stupňa
od 12.35 do 13.30    

učitelia 2. stupňa
od 13.30 do 14.30

Prevádzka v MŠ       

od 6.00 do 16.30ZŠ   tel.č. 055/ 6367007

MŠ  tel.č. 055/ 6369518

ŠJ 055/6369466

e-mail:
zszelke@gmail.com
              


Kontakty
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice
Úspechy našich žiakov a učiteľov:

šk. rok 2017/2018V okresnom kole vo volejbale získali naše žiačky výborné 2.miesto.
Dievčatám ďakujeme za reprezentáciu.

Úspešní riešitelia v OK Pytagoriády: 3. roč. P. Vojtaník, 4. roč. M. Pogányová a 5. roč. N. Utľáková, Z. Körtvelyová a P. Forrai

KK súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko - vynikajúci výsedok, 2. miesto, dosiahol P. Vojtaník z 3. ročníka. Ďakujeme za reprezentáciu.

OK matematickej olympiády -  na krásnom 3. mieste sa umiestnila N. Utľáková    z 5. roč. Blahoželáme a za prípravu ďakujeme p. uč. Pomothyovej.

S cieľom podporiť aktívne i pasívne športovanie žiakov našej školy
sme sa stali partnerskou školou HC Košice.
Tešíme sa na spoluprácu!

Testovanie 5-2017 testovanie žiakov 5. ročníka. Žiaci našej školy dosiahli v predmetoch MAT a SJL výrazne lepšie výsledky ako je celoslovenský priemer.
             škola              národný priemer
SJL      79,5 %            62,8 %  
MAT     70,3 %            64,7 %

OK súťaže Šaliansky Maťko - na vynikajúcom 1. mieste sa umiestnil v I. kategórii Patrik Vojtaník z 3. roč. Gratulujeme k postupu do krajského kola a ďakujeme p. uč. Janitorovej za prípravu.

OK olympiády v anglickom jazyku - krásne 3. miesto získal Filip Kmec 8. roč.
Ďakujeme za reprezentáciu školy a p. uč. Mgr. Fedorovej za prípravu

OK futsalu pre žiakov ZŠ. Mužstvo chlapcov našej školy suverénne ovládlo základnú skupinu, v ktorej nestratili ani bod a postúpili priamo do finálového zápasu.
Vo veľmi vyrovnanom zápase napokon prehrali o gól a v silnej konkurencii obsadili  výborné druhé miesto! Ďakujeme za reprezentáciu. 

Krajská matičná prehliadka Dobšinského Košice.
Cenu poroty získal R. Forgáč z 3. ročníka. Ďakujeme za reprezentáciu a prípravu p. uč. Janitorovej

Cezpoľný beh okresné kolo.
Družstvo našich žiakov sa umiestnilo na 2.mieste.
V kategórii  jednotlivcov získal 2.miesto žiak 9.A. Jozef Vadas

Testovanie 9 - 2017 žiaci deviateho ročníka dosiahli veľmi pekné výsledky z predmetov SJL a MAT
              škola            národný priemer
SJL         89,2%           61,2% 
MAT        71,5%           56,4%2 % z dane

Zelená škola
dokumenty ŠJ
I-žiacka knižka
Materská škola
Termín  prázdnin v šk. roku 2017/2018

Prázdniny       Termín prázdnin                                   Nástup do školy 
  
letné               2. júl - 31. august 2018                         3. september 2018
  
                                       

Erasmus+
Apríl

Zápis do 1. ročníka
Mesto povolaní ŠKD
Slávik Slovenska - školské kolo
OK biologická olympiáda kat. D a E
Zober loptu nie drogy
Deň Zeme
Tomášikova plutvička
19. 4. Stretnutie triednych ZRPŠ


2 % z dane
NOVÉ TLAČIVO !!!