Untitled
Vyučovacie hodiny       

7.55-8.40

8.50-9.35

10.00-10.45
                                                                                                                       
10.55-11.40

11.50-12.35

12.45-13.30

Prevádzka ŠKD

denne
Od 6.10 do 16.30

Konzultačné hodiny
streda:

učitelia 1. stupňa
od 12.35 do 13.30    

učitelia 2. stupňa
od 13.30 do 14.30

Prevádzka v MŠ       

od 6.00 do 16.30tel.č. 055/ 6367007
tel.č. 055/ 6369518
ŠJ 055/6369466

e-mail:
zszelke@gmail.com
              


Kontakty
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice
Úspechy našich žiakov a učiteľov:

šk. rok 2017/2018


Testovanie 9 - 2017 žiaci deviateho ročníka dosiahli veľmi pekné výsledky z predmetov SJL a MAT
              škola            národný priemer
SJL         89,2%           61,2% 
MAT        71,5%           56,4%


Testovanie 5-2016 testovanie žiakov 5. ročníka. Žiaci našej školy dosiahli v predmetoch MAT a SJL výrazne lepšie výsledky ako je celoslovenský priemer.
             škola              národný priemer
SJL      77,9 %            63,1 %  
MAT     80,3 %            62,3 %


2 % z dane

Zelená škola
Jedálny lístok
I-žiacka knižka
Materská škola
Termín  prázdnin v šk. roku 2017/2018

Prázdniny       Termín prázdnin                                   Nástup do školy 

jesenné        30. október -31. október 2017                  2. november 2017  

vianočné       23. december 2017- 5. január 2018          8. január 2018

polročné         2. február 2018                                     5. február 2018

jarné             26. február - 2. marec 2018                     5. marec 2018

veľkonočné    29. marec - 3. apríl 2018                         4. apríl 2018

letné               2. júl - 31. august 2018                         3. september 2018
  
                                       

Erasmus+
Pomôcky pre žiakov v šk roku 2017/2018:
1. roč.
2. roč.
3. roč.
4. roč.
5 - 9. roč.
September

Európsky týždeň športu

Európsky deň jazykov

Jesenné účelové cvičenie

Burza uniforiem
        Vážení rodičia,
oznamujeme, že 21.9.2017 o 15:00-16:00 sa bude konať v druhom pavilóne
burza použitých uniforiem, formou rodičia rodičom.
Prosíme rodičov o účasť.


21. 9. Plenárne zasadnutie ZRŠ o 16.00, triedne aktívy

Maratón s aktovkami ŠKD